27.11.07

TGV: L'Ajuntament, la Generalitat i Foment presionen Adif.

El Consell d'Administració de la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (participada per Foment, Generalitat i Ajuntament) van acordar demanar al Consell d'Administració d'ADIF que liciti quan abans millor el tram des de La Sagrera fins al Nus de la Trinitat. El pressupost per aquest tram ascendeix a 375,5 millons d'euros.

La societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat aportarà 142,6 millons d'euros provinents de la requalificació dels terrenys que ocupen les vies de RENFE i l'antiga estació de mercaderies de La Sagrera.

SECTOR TORRE DEL FANG. El primer sector de les obres, entre la Torre del Fang (on finalitzará el tunel sota l'Eixample) i la futura estació de La Sagrera, compta amb un pressupost que supera els 98,65 millons d'euros.
    D'aquests, 85,99 els aportarà Adif i 12,66 la societat anteriorment esmentada. El pressupost inclou la construcció de la xarxa ferroviaria d'ample internacional pel TGV, la cobertura de les vies i els desviament de les actuals vies d'ample iberic per permetre la construcció de l'estació.
      SECTOR SAGRERA-TRINITAT. El pressupost de les obres del segon sector, entre l'estació de La Sagrera i el nus de la Trinitat, puja a 276,83 millons d'euros.
        D'aquests 276,83 millons, 146,88 aniran a càrrec d'Adif i 129,95 a compte de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat. El projecte també inclou la reforma i cobriment de l'estació de Sant Andreu Comtal, l'urbanització dels carrers de la zona, la construcció dels colectors i dels accesos diversos soterrats que faran possible la conexió de l'estació de La Sagrera amb els nus de la Trinitat. En aquest tram també s'hi han d'ubicar uns tallers per al TGV.