27.6.08

Tot seguit us reproduím la notícia públicada el dia 29 de Maig per El Periodico.
---Barcelona ja sap com serà la nova estació central, a la Sagrera, motor del projecte més important que afronta la ciutat des dels Jocs Olímpics del 1992. Segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, l'ajuntament i el Ministeri de Foment han arribat a un acord, després de llargues i intenses negociacions, entorn del document definitiu sobre el qual s'aixecarà del no-res la nova terminal ferroviària. Un pla que suposa una inversió de 425 milions d'euros únicament per construir la caixa de l'estació, és a dir, del terra cap avall, ja que les dues administracions continuen discutint la planificació de la part comercial, hotelera i d'oficines --en superfície-- davant la possibilitat, en estudi, d'ajornar l'inici de l'execució per la crisi.
300.000 METRES QUADRATS
No passarà el mateix amb el començament de les obres per construir tot l'entramat de vies, andanes, vestíbuls i aparcaments (300.000 metres quadrats de sostre), l'esperada licitació de la qual ja té via lliure -- malgrat que resta paralitzada des del novembre passat per la crisi de Rodalies. Una notícia que esperaven des de fa mesos l'ajuntament i l'alcalde, per als quals aquesta estació representa el projecte estrella del mandat.No n'hi ha per menys. Per magnitud i usuaris, la Sagrera superarà amb escreix Sants, mentre que l'operació urbanística de la qual és l'eix és la intervenció més important a la ciutat des de les obres olímpiques. Davant fins i tot de la reforma del litoral a la frontera del Besòs que va impulsar el Fòrum.El projecte municipal consensuat amb Foment, al qual ha tingut accés aquest diari, ha estat elaborat per l'agència metropolitana Barcelona Regional i preveu una macroestació intermodal on arribaran, a més de l'AVE, els trens de Rodalies i les línies L-4 i L-9 del metro. Una estació d'autobusos completarà l'oferta de transport públic. Tot plegat connectat per diferents vestíbuls, que en el cas de les andanes ferroviàries sumen 42.000 metres quadrats de superfície, gairebé quatre illes de l'Eixample.
RECONFIGURACIÓ VIÀRIA
La connexió de la nova terminal amb la resta de la ciutat queda garantida gràcies a una reconfiguració viària de la zona, en què destaca la construcció d'un nou vial per al trànsit rodat entre el nus de la Trinitat i l'estació. La via, que estarà soterrada, tindrà tres carrils per sentit fins a Sant Andreu Comtal i dos des d'aquest baixador fins a l'estació central.Amb referència al primer avantprojecte, l'únic que es coneixia fins ara, el pla acordat modifica la distribució de l'espai interior de la terminal, que tindrà nou andanes (cinc per a l'AVE i quatre per a les Rodalies), al marge de les del metro. Els vestíbuls ferroviaris estaran ubicats un sobre l'altreEl de l'alta velocitat, que tindrà l'entrada principal pel carrer de Josep Soldevila, al costat de muntanya de l'estació (Sant Andreu), tindrà 22.000 metres quadrats (3.000 més que tot el vestíbul actual de Sants). Sota les andanes de l'AVE hi haurà el vestíbul de Rodalies (20.000 metres quadrats) al qual també es podrà accedir des del carrer, encara que pel costat oposat, el de mar, i des d'un altre districte, el de Sant Martí, a través de la ronda del mateix nom.
22 ANDANES DE BUS
Aquesta zona servirà per connectar amb el metro, que anirà per sota del carrer de Josep Soldevila i del vial soterrat de cotxes. A sobre de l'intercanviador entre el tren i el metro hi haurà la terminal de bus (al costat de mar), amb 22 andanes i 15.000 metres quadrats. El projecte es completa amb 75.000 metres quadrats destinats a pàrquing de vehicles privats (2.800 places).Una novetat destacada del document és que els edificis en superfície estan més separats del sostre de la caixa subterrània sobre el qual s'alçaran. Això facilitaria tècnicament, si així es decideix per l'actual conjuntura econòmica desfavorable, dividir en dues fases l'execució dels tre-balls. És a dir, començar ja les del subsòl i ajornar la construcció dels 180.000 metres quadrats de sostre per a activitats terciàries i hoteleres. Les famoses plusvàlues amb les quals Foment, responsable de l'obra, compensarà la seva inversió.
---

La Sagrera: la lluita per la identitat d'un barri.

Navegant per la xarxa ens hem trobat un breu reportatge publicat al blog Kamara Digital; cliqueu aqui per anar al reportatge.

Linia 9

Segons aquesta notícia publicada el dia 18 de juliol per Expansion, la Generalitat treurà a concurs el finançament de la construcció de la Linia 9 del metro, que tindrà a La Sagrera una de les seves estacions més importants, ja que hi convergiran els dos ramals del nord de la L9. El Govern preten licitar l'explotació de les estacions, i el manteniment, mitjançant 4 concursos públics.

10.6.08

Premsa

Us deixem dos enllaços a notícies publicades als mitjans de comunicació des de la ultima actualització del Blog:

17.2.08

Sobre les vies

Pisos de 9 a 19 plantes, amb un gratacel inclòs, i fins a 10 equipaments diferents, entre ells un gran espai esportiu, envoltaran la futura estació de la Sagrera. Així ho especifica l'últim document actualitzat sobre el pla de millora urbana del sector Entorn-Sagrera fet públic per la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, al qual ha tingut accés aquest diari. Aquest projecte, aprovat en el ple municipal del novembre passat, és un dels més importants --per magnitud i superfície afectada-- dels 11 plans de reforma previstos a la zona, i està avançant en concreció a mesura que s'acosta l'inici de les obres de construcció del túnel que comunicarà les terminals de Sants i Sagrera. A l'espera que Foment aprovi aviat el projecte constructiu de l'estació subterrània, sobre la qual s'alçaran diverses fileres d'edificis destinats a oficines i serveis, s'està configurant l'entorn d'aquest eix central.2.231
  VIVENDES. La major part dels edificis previstos, on s'ubicaran 2.231 vivendes (893 de protecció), juntament amb d'hotels i comerços, es concentraran davant de la cara oest de l'espai reservat per a l'estació, amb el carrer de Josep Soldevilla com a franja de separació. La primera línia de blocs serà la que tindrà més altura, amb un gratacel de 19 plantes i dos edificis d'11, mentre que a la segona hi predominaran els pisos de nou plantes.Les promocions privades, ubicades en gran part en els terrenys que actualment no tenen un ús ferroviari, permetran la cessió de sòl per fer- hi equipaments i reallotjar els veïns afectats per les expropiacions. En aquest mateix espai, es distribuiran set equipaments, entre els quals destaquen una biblioteca i un centre civicocultural, que disposaran d'un espai d'ús educatiu i esportiu, respectivament.De totes maneres, l'equipament més destacat és el que es distribuirà al llarg de l'actual zona de vies entre el pont del Treball i el de Sarajevo. Serà d'ús esportiu i estarà situat a sobre de la llosa que cobrirà les noves vies que surtin de l'estació en direcció nord. Una bona part de les zones verdes contemplades en el pla es concentraran en aquest mateix lloc i a l'altra llosa ubicada entre l'entrada sud a l'estació i el pont de Calatrava. Aquí s'hi inclou la ubicació d'un centre cívic a la Torre del Fang, que serà desmuntada a causa de les obres i es tornarà a construir al mateix lloc.La rehabilitació de la torre i l'ús que se'n farà en el futur ha estat un dels nombrosos punts de desacord dels veïns amb l'ajuntament, juntament amb la petició d'un augment del percentatge de vivendes de protecció i una concreció més gran sobre el destí final dels equipaments. El moment de màxima divergència es va viure després que l'ajuntament rebutgés totes les al.legacions al pla presentades per les associacions veïnals.
   COBERTURA DE MÉS VIES. Les dues parts han acostat postures aquesta setmana, després de l'acceptació municipal de cobrir el tram de vies situat entre els carrers d'Espronceda i Hondures. "Coincidim amb una bona part de les peticions veïnals, però les anirem incloent a mesura que avanci el projecte", va explicar el regidor d'Urbanisme, Ramon García- Bragado. Un compromís que els veïns demanen que es formalitzi per escrit

   16.2.08


   9.1.08

   El tunel Sants - La Sagrera, més que negre...

   Avui tot ha sortit a la llum. Els rumors que apuntavem des de El Blog de La Sagrera en el post "El tram La Sagrera - Sants, clau de govern?" s'han confirmat.
    Així doncs, us deixem un seguit d'enllaços sobre les notícies que s'han anat produint en aquestes ultimes hores amb l'esmentat tram com a protagonista:

    Felip II, tallat entre Meridiana i Juan de Garay

    Aquesta és la notícia publicada avui (9/1/2009) al diari El Punt sobre el tall del carrer Felip II, entre Merdiana i Juan de Garay, per construir-hi el vestibul de la L4 i la L9 del metro. També podeu veure la mateixa notícia a LaVanguardia. i a "El Pais"


    Les afectacions del trànsit duraran fins a finals d'any.

    A partir del 9 de gener, i amb motiu de les obres de construcció de la nova estació de Felip II de la línia 9 del metro, hi haurà talls del trànsit al carrer de Felip II i es modificaran les parades d'algunes línies d'autobús.Així, es tallarà la circulació d'aquest carrer del districte de Sant Andreu en el tram comprès entre l'avinguda Meridiana i el carrer de Juan de Garay. Només hi podran accedir veïns i usuaris dels aparcaments situats en aquest tram.A més, els vehicles procedents de l'avinguda Meridiana que vulguin accedir al carrer de Felip II s'hauran de desviar seguint l'itinerari degudament senyalitzat. Així, el recorregut provisional transcorre en direcció nord des de l’avinguda Meridiana, passant pel carrer de Sant Antoni Maria Claret, el carrer d’Espronceda i el carrer de Juan de Garay, per enllaçar un altre cop amb el carrer de Felip II.D'altra banda, en moments puntuals, es tallarà totalment l'accés a aquest tram.

    Afectacions al transport públic.

    Les línies d’autobús 71 i 126 afectades per aquestes restriccions, es desviaran també per l’itinerari alternatiu previst i es traslladarà la parada actual situada al tram tallat del carrer de Felip II al carrer d’Espronceda.Pel que fa als vianants, s’habilitaran encaminaments al tram tallat de Felip II, per tal minimitzar les afectacions als veïns i comerciants de la zona.Igualment, per a facilitar l’accés a la benzinera situada a la cruïlla dels carrers de Felip II i l’avinguda Meridiana, durant el temps d’execució d’aquests treballs, s’habilitarà una entrada i una sortida provisional a l’avinguda Meridiana.

    Nova estació de Felip II de Sagrera-Meridiana

    El Departament de Política Territorial i Obres Públiques treballa en la construcció de dos túnels de metro que discorren en paral·lel entre el macropou d’Onze de Setembre i l’intercanviador de Sagrera-Meridiana.El túnel del costat mar donarà servei inicialment a l’L9 i ja en el futur formarà part del perllongament de l’L4, que enllaçarà amb l’actual estació de La Pau. Per contra, el túnel del costat muntanya donarà servei exclusivament a l’L9 des d’un inici.Els treballs que ara s’inicien permetran construir un nou vestíbul en el futur intercanviador de Sagrera-Meridiana, dins del tram de túnel del costat mar, de manera que donarà servei inicialment a l’L9 i més endavant a l’L4.Les obres consistiran en l’excavació a cel obert de l’estació de Felip II. Els treballs inclouen la construcció dels murs pantalla, que tindran una profunditat de més de 40 metres i delimitaran el perímetre del vestíbul, que comptarà amb un superfície rectangular de 450 m2.El nou espai estarà adaptat a persones amb mobilitat reduïda, i connectarà amb l’exterior mitjançant l’actual accés de l’L5 de Felip II, que disposa d’un ascensor i escales fixes i mecàniques. Igualment, l’enllaç entre el nou vestíbul i les dues andanes laterals de l’L9, es farà també amb escales fixes i mecàniques i dos ascensors.Aquest intercanviador es configura com un dels eixos vertebradors de la xarxa de transport públic de la ciutat, ja que permetrà l’enllaç entre l’L9 i l’L4, l’L5 i l’L1 del metro, rodalies de Renfe i l’AVE.

    2.1.08

    La Sagrera al Pla d'Acció Municipal (PAM)

    En aquest primer post recollim algunes de les demandes que han fet sagrerencs i sagrerenques per tal que s'incloguin en el Pla d'Acció Municipal.
    • Mes carrers peatonals i millorar les voreres a la Sagrera
     Eduard P. Casas 17/11/2007 19:23
     Cal millorar la prioritat dels vianants. Es trist veure carrers a on circula poca densitat de cotxes a molta velocitat amb voreres estretes en les que les persones no poden ni tan sols parar sense molestar els pas d'altres vianants. Aquest és el cas per exemple del carrer Garcilaso entre Concepció Arenal i Olesa. Aquest tram podria convertir-se en peatonal o ampliar mig metre les voreres adecentant així el seu estat. El vehicles tenen excés de prioritat i d'alternatives: Meridiana, Felip II, Concepció Arenal, Olesa. Cal disminuir la seva velocitat de circulació; la densitat de vehicles que hi circulen es baixa excepte a la Meridiana.
    • Degradació a la Sagrera
     alicia leon 15/11/2007 10:30
     Portem més d'un any denuncian a l'Ajuntament la degradació que s'esta produint al passatge Coello per culpa de la especulació. Alguns propietaris tenen abandonades les seves cases i solars que han estat ocupades per gitanos i okupes, que a més de sorrolls i bronques, gossos mig abandonats i demés, han acumulat tanta porqueria que surten les rates a dojo. Estem desesperats a més d'aguantar unes obres que no s'acaban mai ( AVE, metro, etc.) estem rodejats de muntayes de merda i rates.
    • transporte
     merche nebra 16/10/2007 15:25
     Alguien se ha planteado alguna vez la "excursión "que tenemos que hacer los de Fabra i Puig-Sagrera para poder llegar a la residencia del Vallle Hebrón???? No podían alargar el 74?o el 73? tenemos que coger dos autobuses o bien dos metros...... por cierto, lo hago a diario y no hay un solo día que el metro funcione bien!.
    • La Sagrera
     Montserrat Bueno Boada 16/10/2007 15:20
     Soc de la Sagrera des de fa moltesss generacions, els meus avis ja hi tenien una Masia. Mai havia tingut aquesta pena. quan passo per els seus carrers, ara en tinc ganes de marxar. Està bruta, està fosca (poca llum a la nit) es insegura, hi ha gent molt bruta, poca policia per vigilar tot això. Els carrers els arreglen per que no podem aparcar el cotxe i em pregunto...quan acabin les obres del AVE on deixarem el cotxe ??? no crec que ho tinguin previst. Quan arribem de comprar no podem baixar la compra davant de casa, no poden baixar els avis del cotxe, doncs fem caravana.
    • La Sagrera sin AVE tb existe
     Sara Martín 14/10/2007 16:27
     Districte super centralista. La Sagrera està oblidada. No es pot supeditar LA DIGNITAT d'un barri a l'arrivada d'un AVE que no farem servir gaire.. La pç Crist Rei porta anys que dona fàstici, el c/Garcilaso i Sagera (entre Garcilaso i Felip2). A la Meridiana de Navas-Sagrera, tots els espais per gespa están abandonats! Els nous testos del Metro-Sagrera porten un any acumulant brutícia, es posarà algun dia gespa? El menjador social de Navas, no podia ser rotatiu amb altres barris í altres districtes? Al parc d'Espronceda és ple d' indigents!! Esteu ensorrant la imatge i cotització de la zona. SI als menjadors socials i SI als albergs però rotatius!

    El tram La Sagrera - Sants...clau de govern?

    Tot sembla indicar que a les properes eleccions CiU i ERC (juntament amb altres partits "petits") seran claus per decidir qui governa a l'Estat Espanyol. El més de març toquen eleccions generals i des de les files de CiU ja s'està introduïnt el tema del tunel en l'agenda electoral.
    Mas i Trias han deixat clar que el partit que vulgui el seu suport (PP o PSOE) haurà d'acceptar el canvi de traçat i estudiar la viabilitat de construir-lo o bé per Vallès o bé pel litoral.

    31.12.07

    La Sagrera a la premsa.

    Tot seguit us facilitem una sèrie d'enllaços sobre notícies que han sortit a la premsa aquestes darreres setmanes parlant de La Sagrera.

    30.11.07

    Tram La Sagrera - Nus de la Trinitat: LICITAT.

    Finalment avui Adif ha decidit treure a concurs el tram del TGV entre La Sagrera i el Nus de la Trinitat.
     La notícia ha saltat avui mateix a primera hora de la tarda. També s'ha pogut saber el termini d'execució de les obres: 20 mesos pel tram de La Sagrera i 28 pel de Sant Andreu.

     L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha valorat la licitació que Adif ha fet del tram La Sagrera-Nus de la Trinitat dels treballs de construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat a Barcelona. "És el tret de sortida de l'activació de tot el pla Sant Andreu-La Sagrera, una àrea central per a la ciutat", ha subratllat l'alcalde.

     Jordi Hereu ha assegurat que la transformació de l'àrea Sant Andreu-La Sagrera gràcies als treballs de l'AVE servirà "per tancar una ferida que es va produir en el segle XIX amb la implantació d'una línia ferroviària que separava dos barris".
      Us enllacem amb http://www.finanzas.com/id.9208294/noticias/noticia.htm, web on es recull la notícia. Així com dues notes de premsa d'Adif, en la primera es recull la notícia de la licitació del tram Sants-La Sagrera i en la segona es recullen les obres complementàries que es realitzaran.
       A banda, el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat (amb el vot en contra de CiU i l'abstènció del PP) el Pla de Millora Urbana de l'Entorn Sagrera (quan apendran que és La Sagrera i no pas Sagrera!!). Aquest Pla és promogut per la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Cliqueu aqui per descarregar-vos un power point explicatiu. El Pla permetrà la construcció de 1.980 habitatges, 642 dels quals seran en règim de protecció. El mateix pla permetrà que Sant Andreu recuperi la seva centralitat i farà possible la instal·lació d'equipaments a la zona i la interconnexió dels teixits urbans de La Sagrera i de Sant Martí.

       28.11.07

       Incertesa en l'adjudicació del tram Sants - La Sagrera.

       Si bé en l'anterior post comentavem que els tres ens públics que formen la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (Ajuntament, Generalitat i Ministeri) presionarien a Adif perque licités en el periode més breu de temps possible el tram Sants - La Sagrera del TGV, a hores d'ara sembla ser que Foment (Maleni i Morlan) es desmarquen de la postura de l'Ajuntament i la Generalitat i no tenen presa per adjudicar aquest tram.
        Tot seguit us deixem una sèrie d'enllaços que evidencien aquesta descordinació, malgrat ser del mateix color polític, entre les diverses administracions:

        27.11.07

        TGV: L'Ajuntament, la Generalitat i Foment presionen Adif.

        El Consell d'Administració de la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (participada per Foment, Generalitat i Ajuntament) van acordar demanar al Consell d'Administració d'ADIF que liciti quan abans millor el tram des de La Sagrera fins al Nus de la Trinitat. El pressupost per aquest tram ascendeix a 375,5 millons d'euros.

        La societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat aportarà 142,6 millons d'euros provinents de la requalificació dels terrenys que ocupen les vies de RENFE i l'antiga estació de mercaderies de La Sagrera.

        SECTOR TORRE DEL FANG. El primer sector de les obres, entre la Torre del Fang (on finalitzará el tunel sota l'Eixample) i la futura estació de La Sagrera, compta amb un pressupost que supera els 98,65 millons d'euros.
         D'aquests, 85,99 els aportarà Adif i 12,66 la societat anteriorment esmentada. El pressupost inclou la construcció de la xarxa ferroviaria d'ample internacional pel TGV, la cobertura de les vies i els desviament de les actuals vies d'ample iberic per permetre la construcció de l'estació.
          SECTOR SAGRERA-TRINITAT. El pressupost de les obres del segon sector, entre l'estació de La Sagrera i el nus de la Trinitat, puja a 276,83 millons d'euros.
           D'aquests 276,83 millons, 146,88 aniran a càrrec d'Adif i 129,95 a compte de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat. El projecte també inclou la reforma i cobriment de l'estació de Sant Andreu Comtal, l'urbanització dels carrers de la zona, la construcció dels colectors i dels accesos diversos soterrats que faran possible la conexió de l'estació de La Sagrera amb els nus de la Trinitat. En aquest tram també s'hi han d'ubicar uns tallers per al TGV.

           Tornem!

           Després de mesos d'inactivitat tornem a activar-nos. Si bé en l'anterior etapa hi havia diverses actualitzacions de contingut a la setmana a partir d'ara les actualitzacions i les notícies noves s'aniran penjant en base a la disponibilitat personal d'un servidor i en funció de les aportacions de sagrerencs i sagrerenques. És a dir, sense cap tipus de regularitat.