14.10.06

La zona es construiran 9.000 habitatges, el 43% dels quals tindran protecció oficial

La nova estació de la Sagrera, que estarà construïda l'any 2009, tindrà sis nivells diferents per ubicar-hi el tren d'alta velocitat, el tren de rodalies, el metro, els autobusos, el vestíbul de Sant Andreu i el vestíbul de Sant Martí.
L'estació disposarà de 22 vies de tren: 10 per al tren d'alta velocitat, 8 per al de rodalies i 4 per al metro. Els diferents nivells es connectaran amb escales mecàniques, tant de pujada com de baixada.
Pel que fa als accessos, es construiran dos vestíbuls, un per al districte de Sant Andreu (primer nivell) i un altre per al de Sant Martí (quart nivell), perquè existeix una diferència d’alçada important. De fet, aquesta estació servirà per unir aquests dos districtes.
L'estació de la Sagrera serà una de les primeres d'Europa que disposa de tres nivells diferents per ubicar cadascun dels tipus de tren i, sens dubte, és una de les més complexes d'Europa. Aquesta estació permetrà descongestionar i doblar la capacitat del servei de rodalies fins a arribar als 250 milions de passatgers a l'any.
Habitatge, serveis i activitat econòmica
A més de la construcció de l'estació intermodal, el projecte també preveu la construcció de 9.000 nous habitatges, el 43% dels quals seran de protecció oficial, cosa que significarà un increment de població a la zona d'uns 25.000 habitants.
La zona annexa a l'estació estarà ocupada per oficines, entre elles l'edifici avantguardista dissenyat per l'arquitecte Frank Gehry. Es calcula, a més, que es crearan 15.000 nous llocs de treball a la zona, als quals s'ha d'afegir els 10.000 llocs de treball que generarà directament el funcionament de l'estació.
La zona també disposarà de 70.000 metres quadrats de zones verdes, entre elles un parc de més de 3,5 quilòmetres lineals, 170.000 metres quadrats d'equipaments i 445.000 metres quadrats de xarxa viària. El projecte, de fet, preveu una actuació global sobre una superfície total d'1.600.000 metres quadrats.