18.10.06

Les joies de la corona.

En aquest article s'explica el motiu del nom de les places més importants del nostre barri:

  • Plaça Masadas: Pacià Masadas i Teixido (Barcelona ? - 1873). Advocat, propietari de nou mujades i mitja de terreny que heretà del seu pare Josep Francesc Masadas i Santmartí, argenter. Vidu d'Elionor Roquer, es casà el 1856 amb Amàlia Baradat i Vera, natural del Ringstown, Jamaica. En aquest espai s'hi ubicava l'antic mercat de La Sagrera, formava juntament amb les porxades de l'actual plaça un conjunt arquitectònic peculiar i curiós, malgrat que tenia molta semblança amb el mercat de Sant Andreu de Palomar. A principis dels 90 la plaça vella fou derrocada i la plaça adquirí el format actual. D'aquesta manera el Mercat de Felip II quedà com l'únic mercat municipal al barri.
  • Plaça Assamblea de Catalunya: deu el nom a l'Assemblea de Catalunya, plataforma constituïda el 7 de Novembre de 1971 com a moviment nacionalista. La primera reunió s'havia de celebrar a l'Església de Crist rei, però fou neutralitzada per les forces de l'ordre del règim franquista. Anteriorment la plaça havia sigut un camp de blat per posteriorment passar a ser un camp de futbol on primer de tot hi juga el "fuertepio" (actual fortpienc, del barri de Marina) i posteriorment del Sagrer i el Sagrerenc. Posteriorment, ja en els últims anys del règim franquista, un grup immobiliari va comprar els terrenys per edificar-hi blocs de pisos. En una segona fase, es va descartar fer-hi habitatges i sorgí la proposta (del regidor de districte) de construir-hi un camp de futbol per arrendar-lo a una entitat esportiva de fora del barri. Finalment, aquesta opció també quedà descartada i després de les protestes veïnals i amb l'adveniment de la democràcia s'habilitaren els terrenys com el que es ara, una plaça. A mitjans dels 90 la plaça fou remodelada profundament, s'hi construí un "parking" i s'en millorà les instalacions: es pavimentà una part, es canviaren els arbres, s'hi planta gespa i s'hi instal·là una pista de patinatge. Així és la plaça en l'actualitat!