3.12.06

Nomenclator: canvi de nom Ignasi de Ros

Si bé el carrer Ignasi de Ros no pertany a La Sagrera, es cert que és un carrer que desenvoca en una de les principals artèries de trànsit rodat que travessen La Sagrera, el carrer Concepción Arenal.
    En temps de la dictadura de Primo de Rivera i per l'aleshores regidor Ignasi de Ros i Puig, des de la Ponència de Nomenclatura, es procedí a una profunda modificació dels noms arrelats a la història de la ciutat, i se substituïren molts noms de carrers per altres amb referència a la història espanyola explicada segons el punt de vista del règim establert.
      L'actual govern municipal ha impulsat el canvi de nom d'aquest carrer que passarà de dir-se Ignasi de Ros a dir-se carrer de Can Ros.