6.1.07

Més problemes a la L9

L'últim post de l'any 2006 va tractar sobre els problemes que haurà d'afrontar la L9 en el seu tram cental. Doncs bé, comencem el 2007 amb un nou post sobre la L9.
    Aquesta mateixa tuneladora va haver d'estar un any totalment inactiva en el subsol del Bon Pastor perquè un edifici tenia uns fonaments molt més profunds del que sortia en els plànols originals de l'edifici. Degut a aquest fet, la Generalitat va haver de reformar el projecte inicial amb tot el procés administratiu - burocràtic que això comporta.
      Aquest octubre la tuneladora va poder posar-se en marxa de nou. Al creuar les vies, però, s'ha trobat amb un nou problema: hi ha una sèrie d'edificis amb problemes d'assentament als fonaments. Això vol dir que el pas de la tuneladora per sota d'aquests edificis podria causar danys estructurals en els mateixos. Segons els experts del Departament d'Obres Públiques, els danys serien de poca importància i fàcilment subsanables, però després del Carmel, la prudència en aquests tipus d'obres és màxima.