15.2.07

Projecte Fundació Guttmann

Com tots sabeu, aquests dies s’està enderrocant l’Institut Guttmann. En el solar que hi quedi la fundació Guttmann té pensat construir-hi un equipament socio-sanitari unic a nivell estatal.
  A la foto de l'esquerra podeu veure a quina altura quedarà la nova construcció. Ha de respectar la linia vermella, per tan, tota la zona blava serà "passeig" i quedarà integrada a la plaça de Crist Rei.
   El projecte consisteix en la creació, en ple cor del Barri, en la confluència de l’Av. Meridiana i el c/. Garcilaso, d’una gran infrastructura que ofereixi diversos equipaments i serveis, amb diferents nivells de suport, destinats principalment a les persones amb discapacitat, però també a les persones grans i a joves, alhora que oberta a la comunitat.

    El complex inclou:
    1)Un conjunt de 150 Unitats Residencials de Vida Autònoma, de entre 45 m². per a ús individual i 60 m². per a ús doble. El disseny de tots ells serà universal i amb domotització bàsica. Els destinataris, persones soles o en parella, afectats de discapacitat, persones grans que optin a un recurs d'aquestes característiques i joves, amb o sense discapacitat; puntualment, amb caràcter no prioritari, també pot acollir altres col·lectius de persones amb necessitat similars.
     2)Una Residència Geriàtrica de 80 places i Centre de Dia.
      3)Una Residència Assistida per Persones amb Gran Discapacitat Física de 60 places, i Centre de Dia.
       4)Un conjunt d'equipaments comunitaris, de naturalesa sanitària, social, i cultural, alguns d’us privat, al servei dels usuaris dels conjunts residencials, i d’altres, de caràcter públic, oberts al barri i a tots els ciutadans.
        5)Un petit espai comercial: destinat als residents i obert a la ciutat (restaurant, quiosc, bugaderia, perruqueria, etc.)
         6)Àrea de serveis i instal·lacions
          7)Un pàrking públic en el subsòl.

           El projecte està pensat per a la convivència de ciutadans que pertanyen a diferents col·lectius i grups d’edat, persones afectades i no de discapacitat. Que haurà de permetre la vida en parella, la privacitat, la interrelació i la permeabilitat entre els diferents residents, així com gaudir d’espais de convivència interns i externs, i d'una interrelació plena amb l’entorn social; i quan calgui, el pas no traumàtic d’un nivell de suport a un altre.
            Es tracta d’una iniciativa que ofereixi a diferents grups d’usuaris, en un entorn ciutadà, dinàmic, estimulant i accessible, un apartaments per viure amb confort i autonomia.
             Aquest projecte s’aboca i es nodreix de l’entorn i el seu funcionament vindrà determinat per tres eixos bàsics: la integralitat, la normalització dels equipaments i serveis i la màxima garantia de vida autònoma.
              El projecte vol potenciar:
              1)La qualitat de vida dels usuaris dels serveis, al oferir uns serveis personalitzats, “a mida”, que els situen en el punt adequat per exercir un rol social actiu.
               2)L'autonomia de les persones afectades per una gran discapacitat. La vida independent, paradigma que defensa el dret de les persones a controlar la seva vida per poder exercir els drets socials i civils.