22.3.07

Excavats els 500 metres del túnel de maniobres de la L-9 a la Sagrera

La construcció de la mastodòntica línia 9 del metro de Barcelona de 46 quilòmetres avança amb tants canvis de projecte, dificultats en les obres i modificacions de terminis, que la culminació de cada etapa és un fet destacat. És el que va passar ahir amb el final de la perforació del túnel que connectarà la línia amb els tallers i les cotxeres del metro de l'anomenat triangle ferroviari, a la zona de la Sagrera. La Conselleria d'Obres Públiques va informar que la tuneladora ja ha culminat la galeria subterrània de mig quilòmetre que serà clau per a les operacionsferroviàries de la línia i el manteniment dels trens.La màquina és la mateixa que va excavar fins al setembre del 2005 el tram de 4,3 quilòmetres de la L-9 de Santa Coloma de Gramenet entre Can Zam i el riu Besòs. Aquí va ser desmuntada i traslladada al pou de construcció de la cruïlla de Santander i Via Trajana des d'on ha perforat el túnel fins al macropou d'Onze de Setembre, al carrer de Soldevila, entre Camp del Ferro i Riera d'Horta. En el recorregut ha passat sense problemes sota unes naus industrials i la platja de vies que l'Adif i Renfe tenen a la Sagrera.

PUNT ESTRATÈGIC
El gran pou al qual ha arribat la tuneladora, de 150 metres de llargada, 90 d'amplada i 30 de profunditat, és un punt estra- tègic en la construcció de la línia. A ell ha d'arribar també l'altra màquina, aturada per segona vegada des de fa uns mesos més enllà del Bon Pastor per dificultats en la consolidació d'alguns edificis, que completarà el tram de Badalona que va començar a excavar al Gorg.

Una vegada completades les tasques de manteniment, la tuneladora es traslladarà a l'extrem sud de l'e- norme forat per prosseguir, abans de l'estiu, la seva tasca subterrània fins a l'estació de Sagrera AVE, primer, i fins a l'intercanviador de Sagrera Meridiana, després. La L-9 enllaçarà aquí amb la L-1, la L-5 i també amb la L-4, quan es prolongui, així com amb els trens de Rodalies i de mitjana distància de Renfe.

En un futur encara sense dates, perquè el projecte inicial s'està revisant a fons amb nous estudis geolò- gics i tècnics, aquesta màquina de 12 metres de diàmetre serà l'encarregada de començar, amb l'adaptació prèvia al nou tipus de subsòl, el llarg tram central de la L-9, el que va de la Sagrera a la Zona Universitària passant per Lesseps, i que tindrà Maragall com a primera estació.
A la galeria acabada ahir hi confluirà també la prevista, tot i que encara sense cap projecte, prolongació de la L-4, que des de l'estació de La Pau, on finalitza ara, continuarà fins a l'intercanviador de Sagrera Meridiana. Aquest túnel es farà amb el sistema de pantalles de formigó en el primer tram, de La Pau a Onze de Setembre. Fins a l'intercanviador, l'obra, conjunta amb la L-9, seguirà amb tuneladora.

El triangle ferroviari en què es connectarà la L-9 amb el nou túnel acull les cotxeres i el taller de manteniment de la L-2, les cotxeres de la L-4 i el taller de grans reparacions de tota la xarxa de metro. A sobre d'a- questes instal.lacions s'hi ha construït, a més a més, les cotxeres de Sagrera de la flota d'autobusos.