25.3.07

La línia 9 s'estrenarà passant pel túnel de la línia 4 a Sagrera

Obres Públiques necessita el tram de la L9 entre la Meridiana i la futura estació del TGV per evacuar terres del tram central. És la millor solució per accelerar l'obertura dels ramals de Badalona i Santa Coloma
  No hi ha data d'entrada en servei, però ja està decidit que la línia 9 a Sagrera aprofiti un tram de la futura línia 4 per estrenar-se. Es tracta d'una trampa enginyada pels tècnics del departament d'Obres Públiques (DPTOP) per evitar que les obres en el tram central de la L9 perjudiquin l'entrada en servei de la banda nord de la línia.

  Segons va explicar el responsable d'obres subterrànies del DPTOP, Jordi Jubany, cal deixar lliure el túnel de la L9 per poder evacuar les terres mentre duri la perforació del tram central. Per fer aquesta evacuació s'utilitzarà el pou que hi ha a la rambla Onze de Setembre.

  En el projecte constructiu inicial no hi ha cap més pou per on poder evacuar terres entre Sagrera i Zona Universitària, un túnel que tindrà 9,4 km. En aquests moments, però, s'està estudiant la possibilitat de construir un segon pou d'evacuació de terres a meitat de recorregut. "Això facilitaria les coses i reduiria costos de transport a l'empresa a qui finalment s'adjudiqui la construcció d'aquest tram", reconeix Jubany. En qualsevol cas, l'única manera de garantir l'arribada del metro en un temps raonable a l'estació de Sagrera Meridiana és fer-ho pel futur túnel de la L4 des de l'estació de Sagrera TAV, on les dues línies s'encreuen.

  Es pretén que el tram que hi ha entre els ramals de Santa Coloma i Badalona i l'intercanviador de la Sagrera pugui entrar en servei a final de 2009 o principi de 2010, tres anys més tard del que s'havia previst. Aquesta operació permetria tenir enllestit el gran intercanviador ferroviari de Sagrera Meridiana pocs mesos després que el TGV arribi a l'estació de Sagrera TAV, a només dos-cents metres de distància, que també tindrà parada de la L9 i, més tard, de la L4.

  Actualment a la zona de la Sagrera hi ha dues tuneladores. La primera, que està encallada abans de la parada del Bon Pastor, serà l'encarregada de realitzar el túnel de la futura línia 4, entre Sagrera TAV i Sagrera Meridiana. La segona, que acaba de perforar l'enllaç de la L9 amb el triangle ferroviari, serà l'encarregada de perforar el tram central, entre Sagrera Meridiana i Zona Universitària.
   Font: Avui 25/3/2007